VANAGA alus plakāts

Tika izstrādāti visi reklāmas materiāli tirdzniecības veicināšanai.