Hawk alaus plakatas

Tika izstrādāti visi reklāmas materiāli tirdzniecības veicināšanai.