Logo

Izstrādājam logotipus un grafiskos standartus.

Logo izstrādes process: darba uzdevums, idejas, skices, vienas versijas attīstīšana, krāsu un melnbaltā versijas, dažādu formātu failu sagatavošana.

Grafiskie standarti: logo lietojums, krāsu un logo fonu noteikumu definēšana, korporatīvās identitātes materiālu noformējums.